drzewaoborniki

SOD w Kinie

Cieszymy się, że remont naszego kina odbywa się, w końcu, z poszanowaniem rosnących wokół drzew. Głównie pięknych i zdrowych kasztanowców. Po wielu wcześniejszych próbach z biało-czerwonymi taśmami, które były notorycznie zrywane, zdecydowaliśmy się wziąć sprawy w swoje ręce!  Rozstawiliśmy trwałe ogrodzenia.  W ostatni piątek wyznaczyliśmy Strefy Ochrony Drzew (SOD) wokół drzew znajdujących się na terenie tejże inwestycji. SOD wygrodzona została poprzez ustawienie w odpowiedniej odległości od pni metalowych ogrodzeń (20 paneli) usadowionych na 18 betonowych podstawach.

Celem wygrodzenia Strefy Ochrony Drzew jest zabezpieczenie najbardziej newralgicznej strefy systemu korzeniowego oraz zabezpieczanie pni i gałęzi przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku wykonywanych prac budowlanych.

Pomagamy również Gmina i Miasto Oborniki Śląskie w zaplanowaniu terenu wokół kina, w taki sposób, aby był on maksymalnie zielony i przyjazny dla mieszkańców.