Stowarzyszenie Żywica

TYTUŁ: Dąb na ulicy Licealnej

INWESTOR: –

  • Interwencja w sprawie zniszczenia kilkusetletniego dębu rosnącego na ul. Licealnej, który według eksperty entomologicznej jest siedliskiem bytowania dwóch chronionych gatunków owadów: pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kwietnicy okazałej  (Protaetia (Cetonishema) speciosissima).
NASZE DZIAŁANIA:
  • Wystosowanie pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie niszczenia siedliska ściśle chronionego gatunku pachnicy dębowej. 
  • Wystosowanie pisma z informacją o zniszczeniu siedliska do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich
WYNIKI:

Oczekujemy na odpowiedź.