Stowarzyszenie Żywica

TYTUŁ: Budowa placu zabaw w Pęgowie, ulica Kalinowa

INWESTOR: Gmina Oborniki Śląskie

Projekt budowy placu zabaw. Istniejące w terenie drzewa nie były uprzednio zinwentaryzowane wobec czego projektowane urządzenia z nimi kolidowały. Drzewostan składa się głównie z brzozy brodawkowatej oraz kilku drzew owocowych.   

NASZE DZIAŁANIA:
  • Inwentaryzacja drzew przed rozpoczęciem prac budowlanych
  • Sygnalizacja problemu projektantowi, wykonawcy oraz inwestorowi  
WYNIKI:

W wyniku interwencji istniejące w terenie drzewa zostały zachowane a projektowane urządzenia przeniesione tak aby nie kolidowały z drzewami. Dodatkowo prace budowlane zostały przeprowadzone tak aby nie naruszyć systemu korzeniowego.