Stowarzyszenie Żywica

Stowarzyszenie Żywica działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego, niezarejestrowanego w KRS.

NIP: 915-181-40-76
REGON: 384435772

KONTO: 28 1090 2457 0000 0001 4351 8366 (Santander Bank)

Pobierz: